20.09.2018

Адміністратыўныя працэдуры

АДМІНІСТРАТЫЎНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА ПА ЗАЯВАХ ГРАМАДЗЯН

Прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада
адказнага работніка
Найменне адміністратыўнай працэдуры ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 Месца і час прыёму Ажыццяўленне прыёму падчас адсутнасці адказнага работніка
Кашэўская Вольга Аляксандраўна,
галоўны бухгалтар
««2.4. выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)»; «2.5. прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах»; «2.6. прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці»; «2.8. прызначэнне дапамогі жанчынам, якія ўсталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці»; «2.9. прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў»; «2.12 прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады»; «2.13. прызначэнне дапамогі па доглядзе за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў»; «2.14. прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзiцём-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці»; «2.16. прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда»; «2.18. выдача даведкі аб памеры прызначанай дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты»; «2.19. выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляддзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі»; «2.20. выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры»; «2.24. выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем»; «2.29. выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах»; «18.7. выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь»; «18.13. выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб» штодня
з 8.30 да 16.00
кабінет №303
т. 227 11 62
Баранаў Сяргей Віктаравіч,
бухгалтар па п/б
каб. № 303
тэл. 227 11 62
Дубовік Анатоль Іванавіч,
вядучы спецыяліст
««2.1 выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі»; «2.2.выдача даведкі аб месцы працы, службе, займаемай пасадзе»; «2.3. выдача даведкі аб перыядзе работы, службы»; «2.19 выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў»; «2.25. выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў» штодня
з 8.30 да 16.00
кабінет №305
тэл. 238 03 31
вядучы
юрысконсульт,
каб. № 305
тэл. 238 03 31